U nás můžete získat referáty, seminárky, bakalářky, diplomky, ...

Absolventská práce

Absolventská práce patří z logiky věci k náročnějším druhům písemného projevu. Absolventská práce má prokázat zvládnutí formální i obsahové stránky v písemném projevu. Formální stránka absolventské práce bývá buďto přeceňována a naddimenzována, většinou proto, aby formátováním, grafy, tabulkami apod. zakryla obsahovou prázdnotu nebo naopak podceňována, jako nedůležitá součást hodnocení seminární práce. Oba tyto postupy jsou chybné. Podcenění formální stránky často vede k tomu, že daná práce je odmítnuta, aniž by byla posuzována stránka obsahová, přecenění formální stránky naopak vede povrchnosti a snaze svést hodnotitele grafickou precizností apod. Obsahová stránka absolventské práce má ukázat především zvládnutí semestrální látky aplikované na případové studii v absolventské práci. Nejdůležitější částí absolventské práce by měla být sumarizující kapitola, která by měla souhrnně vyvodit závěry od ostatních autorů a z jiných pramenů a propojit to s vlastním autorovým vkladem. Nezbytnou podmínkou je též stanovení možných hypotéz a argumentů pro podporu či nepodporu daného stanoviska. V závěru by taktéž neměla chybět pasáž, která stanoví další cesty pro bádání v dané problematice, pasáž, která ukáže, jakými cestami by se mohl a měl výzkum v dané problematice nadále ubírat. Absolventská práce může být teoretická, empirická či praktická. Všechny modely absolventské práce vyžadují rozdílný přístup, nicméně konzultace s námi Vám umožní vyhnout se tradičním omylům a chybám.
(c) 2009 - 2018 Levnereferaty.cz | partneři | admin
www.referatyzababku.cz > www.zadania-seminarky.sk > www.primareferat.cz > www.mujreferat.cz