U nás můžete získat referáty, seminárky, bakalářky, diplomky, ...

Referát

Referát se dá ve zkratce popsat jako text, který jeho tvůrce zredukuje o sekundární informace. Autor především zrekapituluje obsah díla, jeho základní znaky a pokusí se jej zařadit do kontextu. Referát má mnohé využití, především jde o informativní text, který má podat ve stručném sdělení základní údaje. Základními vlastnostmi referátu je výstižnost, přehlednost, stručnost, přesnost a objektivnost. Referát se píše v jednoduchém stylu, bez užívání košatých a metaforických termínů, lze používat hesla, psát telegrafickým stylem. V praxi se lze setkat s různými typy referátů (informativní, indikativní, kritický, modulární, analytický, monografický, přehledový, výběrový, autorský referát). Nepsaným zákonem pro psaní referátu, je získávání informací z důvěryhodných zdrojů, zpracování informací jednoduchou a přesnou metodou, v žádném případě nelze ani v referátu plagovat. Pro veřejné přednášení referátu je vhodné připravit si powerpointovou prezentaci, která by měla mít minimum textu a naopak převahu obrazových a grafických informací.

(c) 2009 - 2018 Levnereferaty.cz | partneři | admin
www.referatyzababku.cz > www.zadania-seminarky.sk > www.primareferat.cz > www.mujreferat.cz