U nás můžete získat referáty, seminárky, bakalářky, diplomky, ...

Rigorózní práce

Rigorózní práce je nutným předpokladem pro získání doktorského gradu. Rigorózní práce je součástí státní rigorózní zkoušky. Tuto zkoušku musí student složit, aby mu mohl být udělen tak zvaný malý doktorát, například JUDr., PhDr., RNDr. aj. Rigorózní práci zpravidla sepisují lidé, kteří jsou již v praxi a potřebují si doplnit vzdělání z důvodů spíše společenských, než vědeckých. Při psaní rigorózní práce má student možnost vycházet nebo přímo navázat na svou úspěšně obhájenou a dobře hodnocenou diplomovou práci. Právě návaznost na diplomovou práci ulehčuje rigorózní práci, jelikož se daná problematika zpravidla prohlubuje či rozšiřuje. Principy zpracování rigorózní práce jsou obdobné jako u diplomové práce, nároky však bývají vyšší, především v oblasti práce s prameny či literaturou zahraniční provenience. Předpokládá se, že autor rigorózní práce je schopen pracovat vědecky na akademické půdě a zároveň v praxi.
(c) 2009 - 2018 Levnereferaty.cz | partneři | admin
www.referatyzababku.cz > www.zadania-seminarky.sk > www.primareferat.cz > www.mujreferat.cz