U nás můžete získat referáty, seminárky, bakalářky, diplomky, ...

Úvaha

Úvaha je samostatným literárním útvarem, který má zmapovat, jak student přemýšlí nad tématem. Jde o poměrně složitý text, který má ukázat znalosti a schopnosti nabyté studentem v širších souvislostech. Úvaha je slohový útvar, který můžeme zařadit jak do publicistického, tak i do uměleckého stylu. Úvaha předpokládá dodržení některých axiomů. Autor úvahy by se měl při psaní skutečně zamyslet, měl by uvážit svůj názor a v neposlední řadě by měl mít dostatek argumentů. Je tedy nutno k úvaze přistoupit tehdy, když má autor dostatečné penzum znalostí nabytých předchozích studiem. Nelze psát úvahu s „čistým stolem“. U úvahy se očekává netradiční vyprávěcí postup, popis myšlenkových pochodů, hypotézy apod. Předpokládá se, že autor bude hledat nejrůznější postupy, bude se ptát (doporučujeme zejména řečnické otázky), ale zároveň povede čtenáře k stále novým a novým myšlenkám. Úvaha by měla vést k otevřeným závěrům, neměla by být jednoznačným a povrchním textem, měla by být jakou další pobídkou k přemýšlení nad daným tématem.

(c) 2009 - 2018 Levnereferaty.cz | partneři | admin
www.referatyzababku.cz > www.zadania-seminarky.sk > www.primareferat.cz > www.mujreferat.cz